Bærekraft

Vi er opptatt av å bidra til en bærekraftig og positivt utvikling med god arkitektur, varige materialer og en helhetlig respekt for omgivelsene.

Vi bryr oss om miljøet

Angvik Grytnes Entreprenør ønsker å bidra til en bedre verden med å gjøre det vi kan innenfor vårt område for å løse våre felles miljøutfordringer. Vi har satt miljø og bærekraft på dagsorden og i vår forretningsstrategi. 

I dag er vi sertifisert som Miljøfyrtårn og har målsettinger om å redusere avfallsmengden på våre byggeplasser, og ha en sorteringsgrad på over 80%, helst 90%. 

Vi tror også at digitalisering og bedre planlegging av alle bygg gir en miljøgevinst ved at vi reduserer feil og kan lage bedre, enklere og varige løsninger som gir mer effektiv drift for eier og bruker av bygget. 

Vi skal også redusere vårt klimaavtrykk ved å bruke mindre fossilt brensel. Dette kan vi gjøre ved å ikke bruke fossilt brensel ved oppvarming i byggeprosjekter, og elektrifisere bilparken vår. 

Vårt årlige klimaavtrykk måles hvert år gjennom sertifiseringsordningen, og vår målsetting er å redusere denne med 50% innen 2030. 

Vi har også som målsetting å våre påvirke omgivelser og ha leverandører som tenker mer miljøvennlig, og rådgi våre kunder til å ta mer miljøvennlige valg. 

Angvik Grytnes Entreprenør er opptatt av å bidra til en bærekraftig og positivt utvikling med god arkitektur, varige materialer og en helhetlig respekt for omgivelsene

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at Angvik Grytnes Entreprenør jobber systematisk med miljø, og gjør alt vi kan innenfor vår bransje. 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og verdige arbeidsvilkår i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Alle bedrifter omfattet av åpenhetsloven er pålagt en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Se Angvik Grytnes’ rapport for perioden 01.01.23-31.12.24:

Årlig innrapportering

Denne nettsiden bruker cookies. Ved å fortsette å bruke denne nettsiden samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.